Om Bydelsfedre

Siden 2016 har Bydelsmødre i Oslo jobbet for å bygge bro mellom sårbare minoritetskvinner og det offentlige. Nå følger endelig Bydelsfedre etter med tilbud for fedre og menn. 

Tiltaket organiseres i første runde som et pilotprosjekt i bydel Alna, bydel Stovner, og bydel Østensjø i Oslo. I pilotprosjektet skal vi gjennomføre et opplæringsprogram for menn, primært med minoritetetnisk bakgrunn. Fagpersoner fra det offentlige tjenesteapparatet vil forelese. Etter å ha fullført opplæringen vil bydelsfedrene gå ut i sine lokalmiljøer som frivillige, der de veileder andre menn og fedre og bygger bro mellom fedre og offentlige tjenester. Bydelsfedrene vil ha store lokale nettverk og snakke mange ulike språk, og kan nå ut til målgruppen på deres eget morsmål. Målgruppen er menn og fedre med et lite nettverk utover sin familie. 

Målet med prosjektet Bydelsfedre er å styrke fedres deltakelse i sine barns hverdag, for å forebygge utenforskap hos barn og unge. Prosjektet skal også bidra til bedre livskvalitet blant menn med minoritetsbakgrunn. 

Bydelene Alna, Stovner og Østensjø i Oslo har bestemt seg for å starte opp Bydelsfedre i løpet av høsten 2020. Vi er i dialog med etatene, bydelene og andre frivillige organisasjoner som jobber mot samme målgruppe. I løpet av høsten skal vi kartlegge behovene for fedre, og innhente bakgrunnsmateriale og forskning. Grunnutdannelsen skal være i gang i februar/mars 2021. 

Vil du bli bydelsfar?

Støtter du fedre i ditt lokalområde? Arrangerer du aktiviteter? Vil du nyttiggjøre deg den kompetansen du sitter med fra egen kultur, oppvekst og barndom i rollen som far? Har du lyst til å gjøre en forskjell og samtidig være en god rollemodell? Vil du bli en bydelsfar?

Har du spørsmål eller innspill?

Eller vil du bli bydelsfar?