Fase 1 – Oppstart
I første fase handler det om å etablere et faglig sterkt nettverk i lokalområdet, som skal støtte opp under den kommende Bydelsfedre-innsatsen i bydelen. Her samler vi inn alle de aktørene som gjerne vil bidra til innsatsen, og som kan se styrken i at lokalområdet får en gruppe bydelsfedre. 

I denne fasen foregår også den viktige rekrutteringen av menn til Bydelsfar-utdannelsen. De må ha riktige kunnskaper, godt nettverk og mye engasjement. Disse mennene vil være viktige ressurser fremover. Deretter skal grunnutdannelsen, fase 2, planlegges. 

.

Fase 2 – Bydelsfedres grunnutdannelse
For å kunne bli en bydelsfar, skal man gjennomføre Bydelsfedrenes grunnutdannelse. Bydelsfedre i Oslo tilbyr et fullt grunnutdannelseskonsept og materiale, som strekker seg over 17 moduler. De omhandler følgende emner: helse, familie, samfunn og bydelsfedrenes metoder. Under utdannelsen får bydelsfedrene faglig kunnskap, utvider sitt nettverk, og får kunnskap om, forståelse for, og praktiske erfaringer med arbeidet som bydelsfar.

.

Fase 3 – Bydelsfedrene går i gang
Når grunnutdannelsen er gjennomført, og bydelsfedrene har mottatt sine diplomer, skal de nye bydelsfedrene raskt komme i gang med sin innsats som frivillige. I fase tre handler det om å begynne å praktisere det man har lært gjennom grunnutdannelsen og reflektere over det i trygge rammer. Samtidig arbeides det målrettet med å spre kjennskap til bydelsfedrene blant beboerne i lokalområdet og de faglige aktørene. 

.

Fase 4 – Bydelsfedre-gruppen blir en forening
I konseptets fjerde og siste fase, overgis lederskapet til bydelsfedrene i bydelen. De stifter egen forening, som til dels skaper en organisatorisk ramme omkring innsatsen og til dels sikrer muligheten til å søke midler til aktiviteter. 

Vil du bli bydelsfar?

Eller kjenner du noen som kunne egne seg som bydelsfar?