Foreningsguide

1 - Styrearbeid

2 - Økonomi

3 - Midler

4 - Synliggjøring

Til månedsmøter

Månedsmøter

Erfaringsutveksling

Mal - referat månedsmøte

Gode råd til å skape eierskap

Til styrearbeid

Årsmøteprotkoll

Årsberetning

Maler til økonomi:

Regnskap og årsregnskap

Bilag

Budsjett 

Vedtekter


Standardvedtekter for foreninger

Vedtekter for Bydelsmødre Norge

Informasjon

Om samtaleskjema og aktivitetsskjema

Om Bydelsmødre

Bydelsmødrenes formål, metoder og verdier

Taushetsplikt og meldeplikt