I Bydelsmødre Norge jobber vi for at Bydelsmødre får et felles visuelt uttrykk over hele landet. Et felles uttrykk gir en sterk felles identitet og gjør det lettere for andre å kjenne igjen Bydelsmødrekonseptet, hvem vi er og hva vi står for. Derfor har vi laget forskjellige typer maler til Bydelsmødreforeningene som dere kan finne på denne siden. Disse er for å bruke til synliggjøring, presentasjoner, m.m.


ID-kort, visittkort og vester

Alle bydelsmødre vil etter fullført grunnutdannelse få sitt eget ID-kort, vest og visittkort av Bydelsmødre sentralt. Dersom det skulle være behov for flere visittkort eller nytt ID-kort eller vest, kan dette bestilles ved å ta kontakt med din kontaktperson.

Brosjyrer

Bydelsmødre Norge tilbyr ulike brosjyrer som beskriver Bydelsmødres arbeid. En til kvinner som vil møte en bydelsmor og en til samarbeidspartenere. 

Ta kontakt med deres kontaktperson i Bydelsmødre sentralt for å få tilsendt en brosjyre tilpasset foreningen.

Se eksempler under. 

PowerPoint

Dersom dere skal holde presentasjoner om Bydelsmødre kan dere bruke denne PowerPoint-malen. Tips: Bruk fonter (skriftyper) som Helvetica og Arial når dere skal lage presentasjoner.