Til koordinatorer

Fase 1

Oppstartsfasen i Bydelsmødre-innsatsen

Fase 1 er oppstartsfasen av tiltaket. Et av suksesskriteriene for tiltaket er at det er godt forankret i bydelen/kommunen, både på ledelses- og tjenestenivå. I forkant av oppstart har bydelen/kommunen ansatt en lokal koordinator i 40% stilling. Koordinator har ansvar for å rekruttere kvinner, og for å bygge et lokalt nettverk rundt de kommende bydelsmødrene. 

I denne fasen skal også en faglig ressursgruppe etableres. Ressursgruppen består av personer fra ulike tjenester i bydelen/kommunen, som barnevernstjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, psykisk helsehjelp eller lokale barnehager. Hensikten med ressursgruppen er at den skal fungere som en faglig støtte for bydelsmødrene, både under og etter grunnutdannelsen. 

Bydelsmødrene blir rekruttert gjennom koordinator og ressursgruppens nettverk på informasjonskvelder, og via sosiale medier og lokal synliggjøring. Koordinator intervjuer kvinner som ønsker å bli bydelsmødre, og velger ut 18-25 kvalifiserte kvinner. Disse må ha riktig motivasjon, et brennende engasjement for å hjelpe andre kvinner, gode nok norskkunnskaper og gjerne store nettverk. Det er også viktig at de kommende bydelsmødrene kommer fra ulike steder i bydelen/kommunen og at de snakker forskjellige språk, slik at de kan nå ut til flest mulig.

Materialer til fase 1 i word-format

Trykk på knappen for å komme til dokumentet. Dokumentet ligger i skyen, og må lastes ned. Disse er i word-format og kan gjøres endringer i.