Til koordinator

Fase 4

Bydelsmødre-gruppa blir en forening

I tiltakets fjerde og siste fase, stiftes Bydelsmødre-gruppen som en forening med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundsregisteret. Dette innebærer at bydelene/kommunene ikke lenger har økonomisk eller administrativt ansvar for gruppen, og at oppfølgings- og kvalitetssikringsansvaret overføres til Bydelsmødre Norge sitt hovedkontor. 

I forbindelse med stiftelsen må foreningen skrive under på en samarbeidsavtale med Bydelsmødre Norge, og forplikte seg til å følge vedtektene for foreninger tilknyttet Bydelsmødre Norge. Dette innebærer blant annet at de må jobbe etter organisasjonens formål, og at alt deres frivillige arbeid må følge bydelsmødrenes seks kjerneverdier. 

Anerkjennelse

Tillit

Mangfold

Respekt

Likeverd

Ansvar

Ved å stifte en forening får bydelsmødrene mulighet til å søke om midler til aktiviteter, og de får organisatoriske rammer rundt det frivillige arbeidet. Foreningen velger et styre som har ansvar for videre drift. 

I fase 4 møtes bydelsmødrene og organisatorisk frivillige én gang i måneden, for erfaringsutveksling og ny kunnskap. Bydelsmødre Norge sitt hovedkontor, Bydelsmødre sentralt, arrangerer flere årlige fellessamlinger og workshops for foreningene for å styrke samholdet på tvers av gruppene, og for å vedlikeholde og heve bydelsmødrenes kompetanse.

Materialer til fase 4 i PDF

Trykk på knappen for å komme til dokumentet. Dokumentet ligger i skyen, og må lastes ned.

Materialer til fase 4 i word-format

Trykk på knappen for å komme til dokumentet. Dokumentet ligger i skyen, og må lastes ned. Disse er i word-format og kan gjøres endringer i.