Fase 1

 

Materialet til fase 1 består av: 

1.1 Invitasjon til ressursgruppen - mal

1.2 Agenda for ressursgruppemøter 

1.3 Ressursgruppens oppgaver 

1.4 Invitasjon til informasjonsmøte – mal

1.5 Huskeliste til kartleggingssamtaler 

1.6 Notatskjema til samtalene 

1.7 Velkomstbrev til bydelsmødrene

Velkomstbrev - mal

1.8.1 Oversikt over grunnutdannelsen - til koordinator

1.8.2 Plan for grunnutdannelsen - til bydelsmødrene

1.9 Informasjon om bydelsmødrene - mal

1.10 Om Spond

Fase 2


Materialet til fase 2 består av: 

2.1 Brev til foreleser - mal

2.2 Gode råd for å sikre en dialogbasert undervisning

2.3 Formøte med foreleser - mal

2.4 Pressemelding for oppstart av grunnutdannelsen - mal

2.5 Kontrakt før bydelsmødrenes grunnutdannelse

2.6 Oversikt over bydelsmødrenes bakgrunn og språk - mal

2.7 Oppmøteliste

2.8 Referat fra modulene - mal

2.9 Kontaktinformasjon forelesere

Guide til grunnutdannelsen

Dreiebøker til modulene

Arbeidsark til modulene

Fase 3


Materialet til fase 3 består av: 

3.1 Månedsmøter

Referat månedsmøter - mal

3.2 Mål for de neste 3 månedene

3.3.1 Gode råd til å skape eierskap – til koordinator

3.3.2 Gode råd til å skape eierskap – til bydelsmødrene

3.4 Brev om bydelsmødrene

Brev om bydelsmødrene - mal

3.5 Fremgangsmåte for å rekruttere frivillig mentor

Rekrutteringstekst frivillig mentor - mal

3.6 Avtale mellom frivillig mentor og foreningen

Fase 4


Materialet til fase 4 består av:

4.1 Protokoll for stiftelsesmøte - mal

4.2 Samarbeidsavtale mellom Bydelsmødre Norge og foreningen

4.3 Mål for det neste året

4.4 Avtale mellom bydelsmor og foreningen

Vedtekter for Bydelsmødre Norge

Standardvedtekter for foreninger tilsluttet Bydelsmødre Norge

Guider til foreningsdrift


Foreningsguide - Oppstart

Foreningsguide - Styrearbeid

Foreningsguide - Økonomi

Foreningsguide - Midler

Foreningsguide - Synliggjøring

Håndbok i fellesskap og eierskap (kommer snart)

Synliggjøring 


Her finner du nedlastbar logo, samt mal til PowerPoint.