Hovedoppgaver for Bydelsmødre sentralt:​

  • Implentere Bydelsmødre-/Bydelsfedre-innsats i nye bydeler/kommuner
  • Tilrettelegge for et godt samarbeid mellom tjenestene i bydelene/kommunene og lokale Bydelsmødre- eller Bydelsfedre-foreninger
  • Støtte og veilede etablerte Bydelsmødre- og Bydelsfedre-foreninger
  • Innhente kunnskap og erfaring i videreutviklingen og styrkingen av Bydelsmødre- og Bydelsfedre-innsatsen
  • Formidle kunnskap og synliggjøre bydelsmødrene og bydelsfedrene og deres resultalter i det offentlige rom og overfor samarbeidspartnere
  • Etablere nettverk og samarbeid som kan styrke bydelsmødre i deres rolle, og tilby kurs- og videreutdannelse for bydelsmødrene og bydelsfedrene
  • Støtte opp omkring de lokale Bydelsmødre- og Bydelfedre-foreningenes felleskap og forankring
  • Skape nettverk og erfaringsutveksling på tvers av Bydelsmødre- og Bydelsfedre-foreningene gjennom felles årlige arrangementer
  • Sikre midler til drift og utvikling