Bydelsmødre Norge

Bringer håp og forandring i kvinners liv

Bydelsmødre

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid, startet av Nasreen Begum i 2016. Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødre-grupper i seks bydeler i Oslo og i tre kommuner, og vi etablerer stadig nye grupper. Til nå har vi utdannet 160 bydelsmødre med bakgrunn fra 40 land, som snakker til sammen 44 språk. 

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldre, arbeid og helse. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. 

Om oss

Her kan du lese mer om organisasjonen, konseptet, og hvordan bydelsmødrene jobber.

Trenger du eller noen du kjenner å snakke med noen på morsmålet?

På Bydelsmødres hjelpetelefon kan du snakke med bydelsmødrene på 24 forskjellige språk. De kan hjelpe deg med å forstå viktig informasjon om koronaviruset på ditt morsmål, eller svare på spørsmål om blant annet jobb, økonomi, barn og familie, fysisk og psykisk helse. De kan fortelle deg hvor du kan gå for å få den hjelpen du trenger. 

På vår ressursside har vi også samlet svært mye nyttig og kvalitetssikret informasjon på 26 ulike språk. Siden oppdateres fortløpende i tråd med myndighetenes råd.

Vil du bli bydelsmor?

Støtter du kvinner i ditt lokalområde? Arrangerer du aktiviteter? Vil du ha mer kunnskap om samfunnet og tjenester i bydelen/kommunen din? Har du lyst til å gjøre en forskjell? 

Rekruttering pågår nå til nye Bydelsmødre-grupper i Melhus og Nordre Follo. Ta kontakt om du er interessert i å bli bydelsmor i disse områdene. 

Nyheter fra Bydelsmødre