Bydelsmødre Norge

Bringer håp og forandring i kvinners liv

Bydelsmødre

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid, startet av Nasreen Begum i 2016. Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødre-grupper i ni bydeler i Oslo og i seks kommuner, og vi etablerer stadig nye grupper. Til nå har vi utdannet 263 bydelsmødre med bakgrunn fra 60 land, som til sammen snakker 62 språk. 

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som har gått gjennom et opplæringsprogram om temaer som familie, helse og samfunn. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. 

Vil du bli med i bydelsmødrenes nettverk? 

Støtter du kvinner i ditt lokalområde? Arrangerer du aktiviteter? Har du lyst til å gjøre en forskjell?

Ta kontakt for å få vite mer. 

Aktuelle saker