Bydelsmødre Norge

Bringer håp og forandring i kvinners liv

Bydelsmødre

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid, startet av Nasreen Begum i 2016. Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødre-grupper i åtte bydeler i Oslo og i seks kommuner, og vi etablerer stadig nye grupper. Til nå har vi utdannet 189 bydelsmødre med bakgrunn fra 46 land, som til sammen snakker 47 språk. 

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som har gått gjennom et opplæringsprogram om temaer som familie, helse og samfunn. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. 

Vil du bli bydelsmor i Bydel Frogner? 

Støtter du kvinner i ditt lokalområde? Arrangerer du aktiviteter? Vil du ha mer kunnskap om samfunnet og tjenester i bydelen/kommunen din? Har du lyst til å gjøre en forskjell? 

Rekruttering pågår nå til ny Bydelsmødre-gruppe i Bydel Frogner. Ta kontakt om du er interessert i å bli bydelsmor i disse områdene. 

Aktuelle saker

Aktuelle saker