Verdifulle bidrag

Din støtte går til å skape felleskap mellom kvinner og bane vei for dem der hvor det offentlige ikke kan nå. Bydelsmødre støtter og hjelper andre kvinne til å bli aktive medborgere i lokalsamfunnet og styrker kvinner, deres familier og deres felles integrasjon i samfunnet vårt.

Vi settes stor pris på all støtte - om det skulle være i form av donasjoner eller en like på Facebook og Instagram.

Takk for din støtte!

Vipps-nummer: 549440

Kontonummer: 1503.68.62219