FNs bærekraftsmål - bokmål, rettighetshaver: FN-sambandet. Sammenstiller: Johannes Leiknes Nag. Kilde: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Bydelsmødrenes arbeid relatert til FNs verdensmål ​er som følger:

1. Avskaffe fattigdom, indirekte positiv effekt (Bærekraftsmål 1)​

2. Sunnhet og trivsel, direkte positiv effekt (Bærekraftsmål 3)​

3. Kvalitetsutdannelse, indirekte positiv effekt (Bærekraftsmål 4)​

4. Likestilling mellom kjønnene, direkte positiv effekt (Bærekraftsmål 5)​

5. Mindre ulikhet, indirekte positiv effekt (Bærekraftsmål 8)​

6. Bærekfraftige byer og lokalsamfunn, indirekte positiv effekt (Bærekraftsmål 10)​

7. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner, indirekte positiv effekt (Bærekraftsmål 11)

8. Samarbeid for å nå målene, direkte positiv effekt (Bærekraftsmål 17)

Ved at alle gjør litt, kan vi skape en større forskjell.