Foto: Sajad Nori, Unsplash

Bydelsmødrebidrar til NIBR-rapport

04.02.2021

By- og regionforskningsinstituttet NIBR publiserte i februar delrapport 2 av forskningsrapporten «Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19». NIBR skriver blant annet at «Funnene i rapporten kan bidra til å forbedre informasjonen overfor utsatte grupper av befolkningen og legge grunnlag for innspill ved eventuelle fremtidige pandemier.»

I rapporten vises det blant annet til den innsatsen bydelsmødrene har nedlagt under pandemien. Bydelsmødre har bidratt til NIBRs kartlegging ved å tilgjengeliggjøre rapporter fra sitt arbeid under pandemien. 

For at viktig informasjon skal nå frem til alle, er det viktig at den gis på et språk og i et format som mottakeren har forutsetninger for å forstå. Det er bydelsmødrenes store styrke at de behersker over 40 språk. De er synlige og lett tilgjengelige i sine nærmiljøer, og de har tillitt i sine lokalsamfunn. Bydelsmødrene er ikke avhengig av at informasjon fra myndighetene oversettes før informasjonsarbeidet kan begynne. De sørger selv til enhver tid å være oppdatert på informasjon fra myndighetene og de tar ansvar for raskt å spre riktig informasjon i sine nettverk. 

Les mer om rapporten her