Leder for Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum, holder en blomsterbukett. På hver sin side av henne står stortingsrepresentant Tina Shagufta Munir Kornmo fra Venstre, og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Leder i Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum, fotografert sammen med Venstre-politikerne Trine Skei Grande og Tina Shagufta Kornmo, etter at hun fikk nyheten om bevilgningen på en million.

Bydelsmødre får statsstøtte

08.10.2020

Denne artikkelen er skrevet av Claudio Castello for avisa Utrop, og gjengitt her.

Bydelsmødre Norge får én million kroner over statsbudsjettet for 2021. Støttespiller og Ap-politiker Siri Gåsemyr Staalesen mener millionen er velfortjent.

I formiddag fikk Bydelmødrene besøk på Tøyen av Venstre-politkerne Trine Skei Grande og Tina Shagufta Kornmo. som kom med et gledelig beskjed: tiltaket får adgang til neste års statsbudsjett i forslaget fra regjeringen.

Fra og med 2021 kan Bydelsmødrene regne med en million fra staten, som kommer gjennom posten “Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet”.

– Vi er utrolig takknemlige for støtten, og for anerkjennelsen av bydelsmødrenes viktige kompetanse på integrering og inkludering, skriver gruppen på sin Facebook-side.

Gjort en stor innsats

Langvarig støttespiller og stortingsrepresentant i Ap, Siri Gåsemyr Staalesen, er kjempeglad over tildelingen.

– Støtten over statsbudsjettposten er helt fortjent. Bydelsmødrene har gjort en kjempeinnsats for minoritetskvinner og minoritetsfamilier i Oslo, som nå omsider får anerkjennelse og belønning, sier hun til Utrop.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen står og snakker i e mikrofon.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) er glad for tildelingen av en million over neste års statsbudsjett til Bydelsmødre Norge. Bildet er fra Bydelsmødres julebord i 2019.

– Viktig tilbud under korona-krisen

Staalesen mener det er svært viktig å støtte gode lavterskeltilbud som Bydelsmødrene står for i praksis.

– Vi snakker om en svært viktig møteplass som samler kvinner fra ulike innvandrermiljøer, som virkelig bidrar til å gi kvinnene sosial integrering og mestringsfølelse. Hadde det ikke vært for tiltaket hadde mange av kvinnene i Bydelsmødrenes målgruppe bare sittet hjemme og hverken bidratt til eller blitt en del av samfunnet.

Hun fremhever spesielt Bydelsmødrenes jobb under korona-krisen.

– Under pandemien arrangerte Bydelsmødre dør til dør-aksjoner hvor Bydelsmødrene informerte andre kvinner med samme språkbakgrunn om korona-viruset, hvor jeg gikk selv med på tur. Her snakker vi livsviktig informasjon som muligvis har bidratt til å senke ned smittenivået i grupper i befolkningen som vanligvis kan slite litt med å få med seg offentlig informasjon. Igjen viser dette viktigheten av å finansiere et slikt tiltak.

Håper på økt støtte

Staalesen viser til at Ap i de siste statsbudsjettene har foreslått at Bydelsmødrene skal være fast mottaker av tilskuddene til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet.

– Vi har tidligere foreslått et beløp på 2,5 millioner i 2019 og 2 millioner i 2020. Dette er et flott gjennomslag for oss men ført og fremst fantastiske nyheter for Bydelsmødrene. Nå håper vi regjeringen satser videre og plusser på enda en million neste år.