Fredag 27. august stod bydelsmødre fra Alna og Bjerke i Oslo på stand i sine bydeler for å synliggjøre og informere om årets Stortings- og sametingsvalg. Informasjonsstanden var en del av Bydelsmødrenes valgaksjon som har til formål å øke valgdeltakelsen blant minoriteter og skape oppmerksomhet slik at flere innvandrere benytter seg stemmeretten.

Bydelsmødre er en uavhengig organisasjon, og vi er helt partipolitisk og tros- og livsnøytrale. Våre frivillige og ansatte skal under ingen omstendigheter påvirke andres valg når de representerer organisasjonen – kun dele informasjon og sørge for at flest mulig får mulighet til å ta informerte avgjørelser for seg selv.