______________________________________________________________________

Vi har fulgt Bydelsmødre ei stund, og sett hvordan det har fungert i Danmark og Oslo, og tenkt at dette trenger vi i Levanger. Det er mange sterke innvandrerkvinner som ikke finner sin rolle både i samfunnet, som bidragsytere og i hverdagen. Det at Bydelsmødre legger til rette for at eierskapet ligger hos innvandrerkvinnene selv er en stor del av årsaken til at vi ønsket å starte opp innsatsen i Levanger.

- Ingvild Rønning Radwan, Prosjektleder for Bydelsmødre Levanger

_______________________________________________________________________

Prosjektets mål har vært å bidra til kompetansebygging og metodeutvikling gjennom å tilpasse Bydelsmødre-konseptet til mindre lokalsamfunn og lokale forhold slik at Bydelsmødre-innsatsen kan starte opp i flere distriktskommuner. For å sikre erfaringsbasert utvikling og medvirkning, har Bydelsmødre Norge og Likestillingssenteret KUN samarbeidet med tre pilotkommuner; Kvam, Levanger og Grong.

Vi ser allerede gode effekter av den etablerte Bydelsmødre-innsatsen i distriktene, og ser at pilotprosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi til mindre distriktskommuner i hele landet. Les våre erfaringer i veilederen under.