Bydelsmødre og Stadsdelsmammor skaper et nordisk nettverk

07.02.2020

(Denne teksten er originalt skrevet på svensk for Nordens välferdscenter, og her oversatt til norsk av Bydelsmødre sentralt. Originalteksten kan leses her).

Mandag 27. januar møttes bydelsmødre fra Norge og Danmark og statsdelsmammor fra Sverige i Helsingborg for å starte et nordisk nettverk. Tanker og diskusjoner om et slikt nettverk har pågått lenge, og nå var det endelig på tide å sette dem til livs.

– Fra dagens fellesmøte tar jeg med meg en følelse og en glede for det gode samarbeidet som kommer, sierSusanne Skråning, rådgiver i Bydelsmødre Norge.

Både Bydelsmødre og Statsdelsmammors (Sverige svar på bydelsmødre) frivillige består i hovedsak av kvinner fra etniske minoriteter, som gjør en frivillig innsats i sine lokalmiljø. De bygger broer mellom kvinner og samfunnet, for eksempel ved at de når ut til kvinner som er isolerte og som det offentlige har vanskelig for å nå. Bydelsmødre og Statsdelsmammor utgjør en viktig ressurs på de stedene de jobber, da de møter behov som verken det offentlige eller kommersielle aktører greier å fange opp.

Sterkere sammen
Under workshopen diskuterte bydelsmødrene og statsdelsmammorne at de med et nordisk nettverk kunne bli sterkere sammen, både i form av en felles stemme, men også at de har mulighet til å jobbe mer sammen. Bydelsmødrene og statsdelsmammorne tok også opp at de gjerne ser at Nicehearts i Finland også blir med i nettverket i framtida.

– Oplevelsen av å være mange som støtter hverande gir en boost til din identitet. Du får mer energi, du føler et fellesskap, og du får lyst til å gjøre enda mer. Det er fordi du kan se at vi er mange kvinner og at vi hjelper enda flere kvinner, sier Maja Langhorn, seniorkonsulent i Bydelsmødrenes Landssekretariat Danmark.