Mandag 23. august inviterte Bydelsmødre Norge politikere fra samtlige regjeringspartier til Bydelsmødrenes valgdebatt for våre frivillige bydelsmødre og kommende bydelsfedre. Arrangementet var en del av Bydelsmødrenes Valgaksjon 2021. Formålet med aksjonen er å øke valgdeltakelsen blant minoriteter og skape oppmerksomhet slik at flere innvandrere benytter seg av stemmeretten.

I løpet av arrangementet fikk våre frivillige muligheten til å få en oppfriskning i det norske valgsystemet, og forholdet mellom storting og regjering, samt kunnskap om de ulike partienes politikk. Denne kunnskapen tar de med seg til sine nettverk.

Bydelsmødre Norge er en uavhengig organisasjon, og vi er helt partipolitisk og tros- og livsnøytrale. Våre frivillige og ansatte skal under ingen omstendigheter påvirke andres valg når de representerer organisasjonen – kun dele informasjon og sørge for at flest mulig får mulighet til å ta informerte avgjørelser for seg selv. 

Vi takker alle de oppmøte politikerne for deltakelsen og en god debatt!

Godt valg!

Takk til 

Kamzy Gunaratnam 

Andreas Meeg-Bentzen 

Mudassar Kapur 

Rode Margrete Hegstad 

Seher Aydar

Bjørg Sandkjær

Assad Nasir

Brynjar Arnfinsson

Tina Shagufta Munir Kornmo