Hurra! Bydelsmødre Norge har kommet til Vestre Aker og Oslo får snart sin syvende Bydelsmødre-forening! 

07.09.2021 startet 16 blide og motiverte kvinner på bydelsmødrenes grunnutdannelse. 

Bydelsdirektør Kristin Nilsen innledet med fine ord om Bydelsmødre-innstasen, de kommende bydelsmødrene og det gode samarbeidet mellom bydel og bydelsmødre. Bydelsdirektøren fremhevet viktigheten av Bydelsmødre-innsatsen som et verktøy for å forbedre lokalbefolkningens helse. Organisasjonsleder Nasreen Begum fortalte om sin historie og motivasjonen bak oppstarten av Bydelsmødre Norge, og bydelsmor Shahla Sultani fra Grorud fortalte om sine erfaringer som bydelsmor. 

I løpet av høsten og vinteren vil de kommende bydelsmødrene møtes over 17 kurskvelder, og få opplæring i viktige temaer som blant annet ernæring, helse og barneoppdragelse, samt kjennskap til bydelens ulike tjenester. 

Den flotte gruppen fra Vestre Aker blir ferdigutdannet og går i gang med sin innsats som bydelsmødre tidlig i 2022. 

Alt dette hadde ikke vært mulig uten den svært dyktige og engasjerte koordinatoren Shawnem Fathi. I flere måneder har Shawnem stått på for å sette sammen et solid opplæringstilbud for de kommende bydelsmødrene, og denne gjengen er svært heldig som har fått en så flott koordinator. 

En stor takk også til Shawnems kollegaer Jawahir Ali og Anastasia Fedotova som også har lagt inn stor frivillig innsats i forbindelse med oppstarten. 

Bydelsmødre Norge takker bydel Vestre Aker for sitt engasjement og støtte, koordinator Shawnem Fathi for hennes pågangsmot og entusiasme, og ikke minst de flotte kommende bydelsmødrene for den innstasen de ligger inn og velviljen de viser sitt lokalsamfunn ved å bli bydelsmødre. Hjertelig velkommen til oss!