Nasreen Begum vinner Migrasjonshelses Lederpris 2020

24.09.2020

"Dette er ikke min pris, det er en pris til alle de frivillige bydelsmødrene som står på døgnet rundt", sa organisasjonsleder Nasreen Begum, som i dag mottok lederprisen på Migrasjonskonferansen 2020.

Prisen går til en leder som blant annet har:

Gjort spesielt godt arbeid innen migrasjonshelse lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt

Fått til en vellykket tilpasning av helsetjenester for innvandrere

Fremmet temaer som inkludering, integrering og kompetanseutvikling innenfor akademia

Drevet aktiv og systematisk tilpasning av helseinformasjon og undervisningsmateriell til brukeres behov og ‘health literacy’-nivå

«Sistnevnte er den største styrken til denne lederen», sa Manuela Ramin-Osmundsen, som delte ut prisen. «De siste seks månedene har organisasjonen utmerket seg. Mengder med tettkrevne A4-sider med tekst fra helsemyndighetene og forskningsinstitusjoner om hva korona er og hvordan man skal beskytte seg, når ikke ut til dem som ikke behersker norsk. Da trengte man noen som tok jobben med å konvertere informasjonen og gjøre den tilgjengelig til dem som trengte den. Denne organisasjonen har jobbet systematisk, har gjort seg tilgjengelig, har brukt sitt apparat, og har faktisk blitt nedringt ikke bare fra Oslo, men fra hele Norge. Vi er heldige som har en sånn kompetanse, kapasitet, og pågangsmot i Nasreen Begum, som har stiftet og bygd opp Bydelsmødre».

Vi retter en stor takk til juryen for anerkjennelsen av Bydelsmødres arbeid. Som Nasreen sa: «Dette er ikke min pris, det er en pris til alle de frivillige bydelsmødrene som står på døgnet rundt. Den er også til alle ansatte som jobber sammen med meg i sentralt. Den er til alle samarbeidspartnere som har hatt tillit til oss og ment at vi er viktige for samfunnet og at våre erfaringer er viktige for dem under koronapandemien. Jeg setter stor pris på alle som har hjulpet til, og på at juryen har valgt å gi meg prisen. Det er en stor ære for alle oss».

Gratulerer til Nasreen Begum, og en uendelig stor takk til alle bydelsmødrene for innsatsen i år!