Bildet er hentet fra Venstres Facebook-arrangement.

Nasreen Begum på Kolstadseminaret

07.05.2020

Kolstadseminaret arrangeres av partiet Venstre hvert år, og har sitt navn etter Venstres første kvinnelige leder og statsråd, Eva Kolstad. Hun var en av vår tids store likestillingspionerer. På grunn av korona-situasjonen ble seminaret i år streamet via Facebook. 

Vi er glade for at Venstre valgte å sette fokus på et viktig tema, og takknemlige for at de ønsket Bydelsmødres innspill. Nasreen fortalte om innsatsen bydelsmødrene har gjort de siste to månedene for å informere, veilede og støtte folk på deres egne morsmål, og kom med sine innspill til hvordan myndighetene bedre kan sørge for at informasjon når bedre ut. 

Fikk du ikke med deg samtalen, kan du se den her.