Nettverksmøter på tvers av lokalforeningene

04.08.2021

I mai og juni arrangerte Bydelsmødre sentralt nettverksmøter for to og to lokalforeninger slik at de kunne bli kjent på tvers av gruppene. Nettverksmøter er en viktig arena for å utveksle erfaringer og legge grunnlag for videre kontakt og samarbeid på tvers av gruppene. Først ut var Bydelsmødre Stovner og Bydelsmødre Østensjø, etterfulgt av Bydelsmødre Alna og Bydelsmødre Grorud. Til slutt møttes Bydelsmødre Bjerke og Bydelsmødre Søndre Nordstrand. 

Gruppene fortalte om sitt arbeid gjennom pandemien, hvordan de har hatt det under nedstengningen og hva deres forening planlegger å gjøre fremover. Bydelsmødrene fikk utdelt hvert sitt gavekort, og munnbind fra IKEA og Sisters in Business. De som hadde satt seg opp på Bydelsmødrenes Koronatelefon fikk dessuten diplom for sin innsats.