26.03.2020
Bydelsmødrene er frivillige kvinner med taushetsplikt som du i disse dager kan prate med på telefon. De snakker mange språk, og kan hjelpe deg med å forstå viktig informasjon fra myndighetene om corona, og hva du kan gjøre for å unngå å bli syk eller spre smitte. ​​De er også der for deg om du trenger noen å prate med. I tillegg kan bydelsmødrene hjelpe deg med å oversette brev og nyheter, og de kan hjelpe deg med å søke støtte fra for eksempel NAV. Mange av bydelsmødrene bistår også med praktiske gjøremål i sin bydel, som handling til dem som ikke kan gå ut av huset.

Bydelsmødrene befinner seg i bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Østensjø, og de av dem du kan nå på hjelpelinjen snakker 24 forskjellige språk: Arabisk, berbisk, bosnisk, dari/farsi, engelsk, fransk, hindi, koreansk, kroatisk, kurdisk, litauisk, mandarin, pashto, punjabi, rumensk, serbisk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, ungarsk, urdu og wollof. Alle bydelsmødrene snakker også norsk!

Vil du eller noen du kjenner snakke med en bydelsmor på morsmålet?