Samarbeid med Kreftforeningen

04.04.2021

I 2020 innledet Bydelsmødre Norge og Kreftforeningen et samarbeid om tvillingsprosjektene Cancer og corona og Corona og cancer. Førstnevnte er et kurs- og opplæringsprogram, mens sistnevnte er en webinarrekke. Bydelsmødrene har vært en kjemperessurs med sin interkulturelle kompetanse, de ulike språkene de behersker, og ikke minst sin stå-på-vilje og ønske om å bidra og hjelpe andre.

Det at de to prosjektene ble gjennomført parallelt resulterte i god dialog mellom Kreftforeningen og Bydelsmødre. Det ble opprettet en referansegruppe bestående av to bydelsmødre med pakistansk og somalisk bakgrunn som bidro til å finne relevante gjester og tema, og kom med andre gode råd og tips til Kreftforeningen. 

Videreutdanning: Kurset Cancer og corona 

Kreftforeningen tok først kontakt da de ønsket å utvide sin veiledningstjeneste til å inkludere flere språk enn norsk og engelsk. Samarbeidet med Bydelsmødre resulterte i et kombikurs – et kurs som kunne fungere både som et videre-utdanningskurs for bydelsmødrene, men også som et opplæringsprogram for minoritetsspråklige sykepleiere og sosionomer. Kurset ble gjennom-ført over fire kvelder, basert på samme oppsett som modulene i grunnutdanningen til Bydelsmødre.

Elleve bydelsmødre gjennomførte videreutdanningen, og flere av disse hadde bakgrunn fra helsefag, rettsvitenskap og sosiologi. Fire av bydelsmødrene står på en telefonliste der kreftsyke og pårørende kan ta kontakt via Kreftforeningens rådgivningstjeneste for å få informasjon på somalisk og arabisk. Andre er med i en ressursgruppe der de vil bidra med råd til Kreftforeningen i spørsmål angående minoriteter.

Tema belyst i kurset

Hva er kreft?

Årsaker og behandling

Senskader

Forebygging

Tidlig oppdagelse

Korona og kreft

Rollen som pårørende

Barn som pårørende

Kommunikasjon og kulturforståelse

Rettigheter

Rådgivningstjenesten

Kreftforeningens tilbud

Webinarer: Corona og cancer

Da IMDi lyste ut tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere, søkte Kreftforeningen og Bydelsmødre sammen om støtte. Dette resulterte i fire webinarer på urdu og somalisk, som fikk navnet «Corona og cancer». Urdu og somali ble valgt ettersom disse språkgruppene er blant de største både i Oslo og på nasjonalt nivå. På hvert språk var det ett webinar for kvinner spesielt og ett for voksne generelt. Tema var korona og kreft, og i webinarene deltok gjester i form av fag- eller ressurspersoner. Fra Bydelsmødre gjestet organisasjonsleder Nasreen Begum og bydelsmor Khadra med innslag på henholdsvis urdu og somali. 

Du finner de fire webinarene tilgjengelige i form av opptak på Kreftforeningens nettside.