09.06.2021 deltok Bydelsmødre Norge på regjeringens nasjonale integreringskonferanse. Årets tema var «Integrering for fremtiden. Hva har pandemien lært oss?». 

Formålet med de årlige, nasjonale integreringskonferansene er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og styrke dialogen mellom innvandrerbefolkningen og sentrale politikere. 

I sin åpningstale løftet statsministeren Erna Solberg særlig frem Fatima Khantoumani, som er en del av Bydelsmødre Norges Nøkkelpersonprosjekt. 

Under hele pandemien har Bydelsmødre Norge hatt fokus på at viktig informasjon skal nå frem til alle tross språkbarrierer og manglende digitale kunnskaper. De dyktige bydelsmødrene og nøkkelpersonene som er utdannet gjennom Nøkkelpersonprosjektet har jobbet utrettelig for dette. 

Bydelsmødre Norge retter en stor takk til statsministeren for anerkjennelsen av Bydelsmødre Norges innsats. Dette setter vi stor pris på. 

Integreringskonferansen er tilgjengelig her  

Les gjerne også mer om nøkkelperson Fatima Khantoumani innsats her