Vi avlyser aktiviteter på grunn av koronafaren

12.03.2020

På generalforsamlingen 8. mars ble «ansvar» valgt som ny verdi for Bydelsmødre Norge, i tillegg til likeverd, respekt, mangfold, anerkjennelse og tillit. I den krevende situasjonen vi står i nå, er det viktig at ALLE tar ansvar for egen og andres helse, og er så forsiktige de kan.

Selv om viruset kanskje ikke er farlig for deg, kan det være farlig for mange rundt deg. Vi skal ta vare på hverandre og følge alle råd fra helsemyndighetene for å hindre smitte, i solidaritet med de som er i risikosonen. Alle aktiviteter og møter i alle Bydelsmødre-grupper blir avlyst ut mars måned. Vi følger kontinuerlig med på rådene fra helsemyndighetene, og kommer med oppdatert informasjon når vi kan. Vi har direkte kontakt med alle Bydelsmødre-gruppene.

Vær forsiktige og vis hensyn! ❤