Webinarer under koronakrisa

16.04.2020

Må man desinfisere varene man har kjøpt på butikken? Er det greit å besøke sine eldre foreldre? Hvordan lager man en best mulig hjemmeskole for barna? Det er mange spørsmål om dagen, og da er det en trygghet i å kunne stille disse til fagfolk. Bydelsmødre Norge arrangerer nå ukentlige temamøter på nett for alle de frivillige bydelsmødrene i Oslo, med kompetente forelesere som kan svare på det vi lurer på.

Vi er inne i en vanskelig periode, og vi trenger kanskje hverandre enda mer nå enn ellers. Vi er glade for å kunne bidra med veiledning og råd til de frivillige i disse dager, og nettmøtene har så langt fungert strålende. 

På det første møtet, torsdag 2. april, kom smittevernoverlege i Oslo kommune, Tore Steen, og svarte på alt vi lurte på om smittevern og hvordan vi skal tolke myndighetenes råd. Dette var første gang så mange av bydelsmødrene var samlet siden landet vårt stengte, og her fikk også alle muligheten til å dele litt om hvordan dagene nå ser ut, hva de driver med, og gode tips til hvordan man tilrettelegger hverdagen. 

Onsdag 8. april fikk vi besøk av to forelesere fra Redd Barna. Christine Rackwitz, rådgiver integrering, og Stina Eiet Hamberg, rådgiver levekår og inkludering, snakket med oss om koronasituasjonen og barn. De delte informasjon om barns rettigheter, lenker til hvor barn kan få hjelp og Redd Barnas samlede materiale med informasjon om barn og korona. Dette var veldig nyttig, da barn og ungdom er et tema bydelsmødrene nå opplever å få veldig mange spørsmål om. Vi fikk nyttige tips om hvordan man snakker med barn om korona, hvordan man skaper en god hjemmeskole, og om leker og spill barna kan gjøre hjemme og i nærmiljøet. 

Dagens temamøte var det tredje i serien, og vi fikk besøk av Mette Stedstad fra Selvhjelp Norge. Vi reflekterte litt rundt temaet selvhjelp og fikk gode verktøy og øvelser som kan virke styrkende i den situasjonen vi er inne i, og generelt i bydelsmødrenes rolle. Bydelsmødrene fikk reflektere rundt hvordan de som hjelpere også kan be om hjelp, sette grenser og ta vare på seg selv i denne utfordrende tiden. Selvhjelp handler om det å prøve å oppnå en større grad av innflytelse og kontroll over eget liv gjennom en felles innsats sammen med andre i tilsvarende situasjoner som den en selv er i.

Alle bydelsmødre som ikke har mulighet til å delta på møtene, kan finne opptak av dem, samt nyttige ressurser fra foreleserne, på denne siden under mappen "webinarer". Denne er passordbeskyttet og kun for bydelsmødre.