Bydelsmødre Norges formål er å bringe håp og forandring i kvinners liv. Bydelsmødre gir kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for og innsatsen kan beskrives som hjelp til selvhjelp. Grunntanken i Bydelsmødre-konseptet er at mødre på mange måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle inkluderingsprosess.  

Bydelsmødre Norges visjon er at alle kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn eller kvinner som er sosialt isolerte, og deres familier skal få den hjelpen og kunnskapen de har behov for, slik at de kjenner sine muligheter, rettigheter og plikter. Hovedmålsettingen til Bydelsmødre Norge er å bidra til bedre levekår for isolerte kvinner og familier. 

Målsettingen oppnås gjennom følgende delmålsettinger:

  1. Brobygging mellom kvinner og lokalsamfunnet.
  2. Kvinner oppdager og bruker egne ressurser for styrke seg selv, familien og lokalsamfunnet.
  3. Familier og lokalsamfunnet rustes opp til å skap et oppvekstmiljø som styrker barn og unge til å klare seg i samfunnet.