Om organisasjonen 

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid som utelukkende jobber for et sosialt formål og fellesskapets beste. Bydelsmødre Norge er en paraplyorganisasjon bestående av de lokale Bydelsmødre-foreningene i ulike kommuner og i bydeler. 

Konseptet 

Bydelsmødre er opprinnelig et tysk konsept som startet opp i Berlin under navnet Stadtteilmütter i 2004. Konseptet ble hentet til Danmark i 2008, der det ble utviklet i en ny retning, basert på frivillig arbeid. Bydelsmødre i Danmark har blitt en stor suksess med over 900 aktive Bydelsmødre fordelt på 42 Bydelsmødre-foreninger over hele landet. I 2016 hentet Nasreen Begum - som hadde over 20 års erfaring fra frivillig arbeid med kvinner og barn - konseptet til Norge og tilpasset det norske behov. Bydelsmødre Norge har i dag utdannet 160 bydelsmødre i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke i Oslo kommune, og i kommunene Grong, Kvam og Levanger. Konseptet ble også videreført til Sverige i 2013, under navnet Stadsdelsmammor, og til Finland som Naapuriäidit (Neighbourhood Mothers) i 2016. 

© 2021 Bydelsmødre Norge