Nasreen Begum er initiativtaker og organisasjonsleder av Bydelsmødre Norge. Hun kom fra Pakistan til Norge som 20-åring, og fødte seks barn i et velferdssystem hun ikke kjente til. Hun var selv usikker og skeptisk til tilbudene hun som ung mor ble møtt med fra offentlige kontorer og frivillige foreninger i lokalmiljøet. Samtidig var hun bekymret for at noen skulle si at hun ikke var en god mor. Det at hun vokste opp i en annen kultur, gjorde henne skeptisk til om livsstilen i Norge var bra for barna hennes. Barna ble sendt med tradisjonelle pakistanske klær på skolen, hun lot ikke barna delta på skolefritidsordning, i bursdager eller på fritidsaktiviteter.

Etter hvert som hun fikk mer kunnskap og selv begynte å være aktiv i lokalsamfunnet, oppdaget hun viktigheten av deltakelse og fritidsaktiviteter for barn.

Selv om hun syntes at det var skummelt, begynte hun å si ja til tilbudene hun fikk, og valgte å stole på at både hun og barna hennes ville ha godt av hjelpen som ble tilbudt. Hun engasjerte seg i frivillig arbeid for å være en god rollemodell og tilstede i barnas oppvekstmiljø.

Mange jenter med minoritetsbakgrunn i bydelen, inkludert hennes tre døtre, var ikke aktive i fritidsaktiviteter. Nasreen så viktigheten av at også jenter skulle få delta på fritidsaktiviteter, og startet den frivillige foreningen «Stolte jenter». Tiltaket ble startet i 2011 i samarbeid med Furuset IF. «Stolte jenter» er et lavterskel treningstilbud for unge jenter. Fordi mødre kjente Nasreen og hadde tillit til henne, fikk jentene lov til å være med. Stolte Jenter er i dag en egen organisasjon som drives av den eldste datteren til Nasreen, Tehrim Ahmed.

Gjennom arbeid med å rekruttere barn til barnehager i Bydel Alna, oppdaget hun at mange kvinner tenkte på samme måte som hun gjorde før. Det var ikke bare barnehagedeltakelse som ble viktig for henne, men også at mødrene skulle komme seg ut, lære norsk og bli kjent med samfunnet. Mange av kvinnene hun møtte var usikre, hadde mistet selvtilliten og flere var deprimerte. Ettersom de hadde tillit til Nasreen, kunne hun gi dem motivasjon til å komme seg videre. Hun fulgte dem tett opp, både ved å bli med dem til ulike institusjoner og ved at de kunne ringe henne når som helst. Både barn og mødre ble aktive på ulike måter. Dette førte til at de fikk en tryggere og bedre hverdag, både med hensyn til fysisk og psykisk helse.

Nasreens måte å arbeide på er grunnlaget for bydelsmødrenes måte å tilnærme seg kvinner og deres sammensatte utfordringer på i dag. Nasreen var derfor på mange måter den første bydelsmoren i Oslo. Vi kan på denne måten si at Bydelsmødre Norge vokste frem som en grasrotsbevegelse.

Med 10 års erfaring fra Groruddalssatsingen og gjennom 20 års erfaring fra frivillig arbeid med kvinner og barn i ulike tiltak i bydelen, fikk Nasreen kjennskap til at hennes måte å jobbe på stemte med konseptet «Bydelsmødre» i Danmark. I 2015, bistod Redd Barna Nasreen med å søke om støtte fra EkstraStiftelsen til oppstart av Bydelsmødre i Norge. Bydelsmødre fikk tilsagn på sin søknad, og dro på studietur til Danmark i februar 2016. Nasreen tilpasset det danske Bydelsmor-konseptet etter erfaringer fra hennes frivillige arbeid i bydelen. På grunn av hennes store nettverk, meldte over 100 kvinner sin interesse for å bli bydelsmødre. Etter nøye utvelgelse sto 18 kvinner klare til å delta på grunnutdannelsen for å bydelsmødre i bydel Alna. I dag finnes 130 bydelsmødre i seks bydeler i Oslo, og fire nye kommuner er i ferd med å starte opp tiltaket.