Bydelsmødre Norges verk er beskyttet etter lov om opphavsrett. Kopiering, spredning og bruk av konsept, metoder, dokumenter, innhold på nettside, presentasjoner o. l. krever skriftlig avtale med rettighetshaver.

Bydelsmødre Norge er varemerkeregistrert.

Overtredelser er straffbare.