Portrettbilde av bydelsmor Mahreen, som er kledd i rødt.

– Bydelsmødre tenner lys i mange kvinners liv

08.04.2020

Månedens bydelsmor brenner for å spre kunnskap, og har satt av to dager i uka til å svare på spørsmål som folk måtte ha. Mahreen Majeeds engasjement kommer godt med i den nasjonale dugnaden.

«Jeg la akkurat på telefonen med en forelder. Så langt i dag har jeg snakket med 5 stykker», sier Mahreen når jeg ringer henne for en prat. Bydelsmoren fra Alna jobber til vanlig i barnehage, og i disse dager bruker hun mye tid på ringe foreldre og barn fra barnehagen for å høre hvordan det går, og for å hjelpe dem med å tilrettelegge den nye og merkelige hverdagen. «Det finnes mange nyttige apper man kan bruke, som er gode for barns læring. Nå som barna ikke får lese bøker i barnehagen, og foreldrene ikke kan gå på biblioteket, kan de for eksempel bruke en app for å laste ned bøker». Mahreen tipser blant annet om lese- og lydbokverktøyet Polylino, der det finnes barnebøker på 50 ulike språk. Dette er en av flere programmer hun selv har lastet ned og lært seg å bruke, slik at hun kan lære det bort til andre foreldre, enten på norsk, urdu eller punjabi. «Barna mine er jo store, så vi bruker dem ikke selv. Men jeg lærer meg dem slik at jeg best mulig kan forklare til foreldre som har nytte av dem, særlig de som ikke forstår norsk så godt og ikke så lett kan lære det selv».

Mahreen i et nøtteskall. Hun er av typen som ofte dropper å ta pause på jobb, fordi hun hører om noen som trenger hjelp til noe. Hun har et stort nettverk, og mange kommer til henne for råd og veiledning. «Jeg brenner for å spre kunnskap og hjelpe folk. Og jo flere man hjelper, desto mer lyst har man til å jobbe på som bydelsmor», sier hun. Dette brennende engasjementet kommer virkelig til sin rett i disse dager, da Mahreen og 50 andre frivillige er tilgjengelige på bydelsmødrenes hjelpetelefon på 24 språk. Dit kan alle ringe hvis de trenger informasjon om korona-viruset og myndighetenes tiltak på sitt eget morsmål, og Mahreen har satt av hver tirsdag og onsdag for å ta imot spørsmål på urdu. Hun er klar på at både hun og de andre bydelsmødrene egentlig bare gjør det de har gjort hele tiden. «Vi har jo alltid fungert som et kontaktpunkt mellom det offentlige og isolerte kvinner og familier, det er bare at informasjonen vi formidler er av en litt annen type i dag. Nå går alt over telefon, og vi får selvsagt masse spørsmål om korona og hvordan folk kan tilpasse den nye hverdagen for barna. Det er litt tyngre å være bydelsmor nå, men det er så viktig at vi tar vare på hverandre. Det samfunnet vårt trenger nå er at alle tar sitt ansvar, og dette er vårt!»

To kvinner og en liten gutt står sammen utenfor en ytterdør på en trapp. De ser mot kamera og smiler.

I 2019 startet Mahreen opp aktiviteter for familier i Teisenparken barnehage i bydel Alna. Her banker hun og Sahirah Faiz på dører i nabolaget for å rekruttere familier til aktivitetene.

– Nå ser vi hvor viktig språket er
Før koronakrisa var det i hovedsak spørsmål om barnehage Mahreen fokuserte på i sitt arbeid som bydelsmor. «Jeg jobber målrettet for at så mange som mulig skal sende barna sine i barnehagen. Særlig nyankomne foreldre, som da kan få mulighet til å gå på norskkurs, jobbsøkerkurs, begynne å skaffe seg et nettverk og sosialisere med andre for å lære språket». Bydelsmoren, som er født i Pakistan, vet selv hvor vanskelig det er å komme til et land der man ikke snakker språket. «Da jeg kom til Norge, var ALT nytt for meg. Alt, fra topp til tå, som jeg pleier å si. Det å komme fra andre land til Norge er virkelig ikke lett, og derfor er det så viktig at foreldre lærer seg norsk. Når foreldre kan språket, kan de få med seg kunnskap og informasjon de trenger for å hjelpe barna sine. Vi ser jo i dag hvor viktig det er».

Derfor jobber både Mahreen og de andre bydelsmødrene iherdig for å nå ut med informasjon blant annet om hvor og hvordan man komme med på norskkurs. Mahreens naturlige nysgjerrighet kommer godt med når det gjelder å få nyttig informasjon ut til foreldre. I fjor fikk hun nyss om et seminar om barneoppdragelse i Norge, og bestemte seg for å gå selv om hennes egne barn er store. «Jeg satt der under hele seminaret og tenkte at dette var kjempeinteressant, og at mange av foreldrene i barnehagen kunne ha nytte av det. Jeg fikk e-post og telefonnummer til han som ledet det, og dagen etter gikk jeg til min fagleder og foreslo at vi skulle holde noe lignende for våre foreldre». Slik startet nettverkskveldene, som Mahreen og barnehagen nå har hatt mange av. Der inviterer de forelesere til å snakke, og de har lært om temaer som barnevern, grensesetting og barns internettbruk. «Jeg er veldig opptatt av å kunne gi foreldre ordentlig informasjon slik at de kan dra nytte av den. Jeg vet for eksempel at mange blir redde bare de hører ordet «barnevern», men på nettverkskvelden lærte de hva dette faktisk er og hvordan de kan hjelpe», forteller Mahreen.

Bydelsmor Mahreen, daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, og Øydis Hoff fra Haugsenstien barnehage, står skulder ved skulder og smiler til kamera.

Mahreen sammen med Øydis Hoff fra Haugsenstien barnehage, og daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på integreringskonferansen 2019.

– Vi jobber hardt, og sammen er vi sterke
Denne typen informasjonsformidling har Mahreen drevet med i de over 20 årene hun har jobbet i barnehage. Hun var altså godt rustet da hun i 2016 bestemte seg for å bli bydelsmor, men dette har likevel styrket henne. «Etter at jeg ble bydelsmor er jeg langt mer bevisst på hvordan jeg kan hjelpe folk. Etter å ha gått gjennom grunnutdannelsen har jeg mye kunnskap, et større nettverk, og jeg vet hvor jeg kan be folk henvende seg. For hvert månedsmøte med foreningen får jeg også ny kunnskap», forteller hun. For Mahreen er det store nettverket noe av det beste med å være bydelsmor. «Vi er sterke kvinner fra mange forskjellige bakgrunner, og hvis jeg møter noen som trenger veiledning på et språk jeg ikke snakker, kjenner jeg ofte noen andre som snakker det språket. Noen jeg stoler på og som jeg vet sitter på samme kunnskap som meg selv. Vi jobber hardt, og sammen er vi sterke».

Mahreen tror bydelsmødre for mange familier har vært nøkkelen inn i samfunnet. Grunnen til det er at deres arbeid er basert på tillit. «Ikke bare kan vi formidle på folks egne morsmål, vi kan også skape stor tillit. Det viktigste for meg er å snakke med folk på deres egne premisser, ta folks utfordringer på alvor, og prøve å ikke se dem gjennom mine egne briller. Når folk blir trygge på deg er det mye lettere å hjelpe. Jeg tror bydelsmødre tenner lys i mange kvinners liv. På en måte bare en bydelsmor kan».

Fire bydelsmødre står sammen bak et bord med store gryter med mat, og serverer folk. De er alle kledd i rosa bydelsmor-vester.

Mahreen og andre bydelsmødre fra Alna serverer mat til deltagerne på Høstlys-festivalen 2019.