Foto: Initiativtaker, grunnlegger og organisasjonsleder i Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum.

- Jeg så hva kvinnene trengte og hvilke behov de hadde.

Nasreen Begum er initiativtaker, grunnlegger og organisasjonsleder av Bydelsmødre Norge, Bydelsfedre Norge og Stolte Jenter, og regnes av mange for å være den første bydelsmoren i Norge. Hennes store driv og engasjement for å bygge broer mellom kvinner med minoritetsbakgrunn og myndighetene har resultert i etableringen av Bydelsmødre grupper i ni bydeler i Oslo, samt syv kommuner utenfor Oslo.En annerledes oppvekst
.


Nasreen er født og oppvokst i Jhelum, Punjab i Pakistan. Hun kom til Norge som 20-åring fordi hun skulle gifte seg og fikk seks barn som vokste opp i en helt annen kultur enn det hun var vandt til fra hjemlandet. I Norge ble hun møtt av et velferdssystem som var ukjent for henne og som gjorde henne usikker på om den norske livsstilen var bra for barna hennes. Likevel var Nasreen nysgjerrig på å lære om det samfunnet som barna hennes skulle vokse opp i. Da hun kom til Norge hadde hun drømmer om å ta utdanning og få seg en jobb, men det var vanskelig. Hun begynte derfor å jobbe som frivillig og jobbet for frivillige idrettsforeninger, ulike organisasjoner og samarbeidet med de lokale bydelene. På den måten bygget hun nettverk med fagpersoner i bydelen. Hun har alltid syntes at det er spennende å møte nye mennesker og lære om andre kulturer.Manglende selvtillit og motivasjon.


Nasreen begynte å jobbe frivillig i Groruddalssatsingen og jobbet der i 10 år, både som deltidsansatt og frivillig. Erfaringene herfra har betydd mye og hun har skaffet seg et stort nettverk. Gjennom å ha jobbet i Groruddalssatsingen så Nasreen at det var mange kvinner som trengte hjelp. Siden hun også var mor og hadde en lignende bakgrunn som disse kvinnene tenkte hun at hun kunne hjelpe. 

«Jeg så hva de trengte og hvilke behov de hadde, og ønsket at de skulle få samme muligheter og tilgang på hjelp som jeg hadde fått».

Nasreen gikk rundt og informerte om bydelens tilbud og var der kvinnene var. Hun hjalp de med å sende barna i barnehagen, på fritidsaktiviteter, og å ta videreutdannelse. Erfaringene har vært viktig for å starte opp Bydelsmødre Norge.


Da hun en dag fikk spørsmål om hvordan hun skulle finansiere det hele fant hun ut at det fantes et lignende konsept i Danmark som het Bydelsmødre. Hun dro derfor til Danmark, hentet inspirasjon derfra og tilpasset konseptet til norske forhold basert på hennes 20 år med erfaring fra frivillig arbeid med målgruppen. 


Ønske om å hjelpe andre.
Nasreen hadde lyst til å hjelpe de kvinnene som hun hadde vært i kontakt med og som hun så seg selv i.

«Mange kvinner har mastergrad i hjemlandet sitt, men når de kommer hit mister de selvtillit og motivasjon og de vet ikke hvordan de kan bruke sin kompetanse eller ressurser i det norske samfunnet».


Nasreen ønsket at barna skulle få like gode muligheter og ikke bli begrenset på grunn av mødrenes manglende kunnskap om samfunnet.

Startet Bydelsfedre Norge etter forespørsel fra menn
.

Erfaringene Nasreen tilegnet seg som ansatt og som frivillig i bydel Alna, groruddalssatsingen og områdeløft, var essensielle i oppbyggingen av Bydelsmødre og senere Bydelsfedre. 

Etter stor forespørsel om å starte opp et lignende tilbud for menn med minoritetsbakgrunn startet Nasreen Bydelsfedre Norge i Alna i 2019. Målet til bydelsfedre er å forebygge utenforskap blant barn og unge ved å styrke fedres deltakelse i dere hverdag.

Så langt er det etablert to Bydelsfedre grupper i Oslo, bydel Alna og bydel Østensjø. Det er også stor interesse for å starte opp Bydelsfedre i flere bydeler, både Grorud og Gamle Oslo har etterspurt tilbudet.

I dag er det 214 bydelsmødre med bakgrunn fra 46 ulike land, som til sammen snakker mer enn 50 språk. Det er også 27 bydelsfedre fra 22 ulike land, som snakker 14 ulike språk.

Hun har sammen med frivillige bydelsmødre startet Bydelsmødre Nettverkskvinner, som er for de kvinnene som ønsker å hjelpe, men som av ulike årsaker ikke har mulighet til å bli bydelsmor. 

Den gode følelsen

Når Nasreen hjelper andre får hun en god følelse av glede og indre ro. Når hun ser at andre smiler og har det bra, gjør det henne glad. Hun synes det er veldig fint at hun har mulighet til å gi av seg selv til andre, og når folk ringer henne kl 09 på morgenen, kl 22 på kvelden i hverdager eller i helga, og spør om hjelp, er hun glad for å kunne stille opp.
«Det er den følelsen som har gjort at jeg har jobbet for dette i alle disse årene».

Foto: Nasreen har holdt mange taler etter at hun startet opp Bydelsmødre Norge.