Foreningsguide

Bydelsmødre Norge tilbyr alle Bydelsmødre-grupper en Foreningsguide ved stiftelse av en Bydelsmødre-forening. Guiden forklarer trinn for trinn, hvordan man stifter en forening, og hvordan mar jobber som en forening. Foreningsguiden består av fem deler.