Webinar torsdag 2. april 

Vi fikk besøk av smittevernoverlege i Oslo kommune, Tore Steen, som svarte på alt vi lurte på i forbindelse med korona-situasjonen. Alle fikk mulighet til å dele litt om hvordan dagene nå ser ut, hva de driver med, og gode tips til hvordan man tilrettelegger hverdagen.

Klikk her for å se opptak av hele webinaret.

Webinar onsdag 8. april 

Denne onsdagen fikk besøk av to forelesere fra Redd Barna. Christine Rackwitz, rådgiver integrering, og Stina Eiet Hamberg, rådgiver levekår og inkludering, snakket om koronasituasjonen og barn. De delte informasjon om barnekonvensjonen - barns rettigheter, lenker til hvor barn kan få hjelp og Redd Barnas samlede materiale med informasjon om barn og korona. I PowerPoint-presentasjonen finnes nyttig info og tips, for eksempel om hvordan man snakker med barn om koronasituasjonen, hvordan man skaper en god hjemmeskole, Redd Barnas skoleressurser, foreldretips om nettbruk, og om leker og spill barna kan gjøre hjemme og i nærmiljøet. ​

Klikk her for å se Redd Barnas PowerPoint-presentasjon fra webinaret.  

Webinar torsdag 16. april 

På det tredje møtet i serien fikk besøk av Mette Stedstad fra Selvhjelp Norge. Vi reflekterte litt rundt temaet selvhjelp og fikk gode verktøy og øvelser som kan virke styrkende i den situasjonen vi er inne i, og generelt i bydelsmødrenes rolle. Bydelsmødrene fikk reflektere rundt hvordan de som hjelpere også kan be om hjelp, sette grenser og ta vare på seg selv i denne utfordrende tiden. 

Klikk her for å se opptak av hele webinaret. 

Klikk her for å se Mettes PowerPoint-presentasjon. 

Webinar torsdag 23. april 

​Torsdag 23. april kom byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Throkildsen (SV), til webinaret om skolestart. Mange av bydelsmødrene har snakket med foreldre som er bekymret og redde for å sende barna tilbake til skolen, og ønsket seg oppdatert kunnskap de kan bruke når de skal trygge foreldre de møter. I dette møtet informerte byråden om hva som skal skje når skolene nå åpner igjen, og bydelsmødrene fikk de mulighet til å stille alle sine spørsmål direkte til henne.

Klikk her for å se opptak av hele webinaret. 

Webinar torsdag 30. april 

Torsdag 30. April fikk bydelsmødre besøk av Marianne og Eli Anne fra NAV. De snakket om nåværende situasjon i NAV, arbeidsmarkedet, permittering, dagpenger, hvordan registrere seg som arbeidssøker og registrere CV. 

Klikk her for å se opptak av hele webinaret. 

Klikk her for å se Marianne og Eli Annes PowerPoint-presentasjon. 

Webinar torsdag 2. mai

Torsdagens møte var med Tom Guldberg fra Mental Helse - en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Tema var psykisk helse, hva vi kan gjøre som medmennesker/bydelsmødre overfor de som sliter med psykisk helseplager, og hvordan vi kan snakke med barn og unge om korona.

Klikk her for å se opptak av hele webinaret. 

Webinar torsdag 14. mai

Vi fikk besøk av psykologspesialist Malin Øyen og Jørgen Svendsen Gulbrandsen fra Rask psykisk helsehjelp, som holdt en presentasjon om faresignaler og symptomer på psykiske lidelser, og hvor og hvordan bydelsmødre kan henvise personer som trenger profesjonell psykisk helsehjelp. De snakket også om hvordan korona påvirker den psykiske helsen vår.

Klikk her for å se opptak av hele webinaret. 

Webinar torsdag 28. mai

Tema for zoom-møtet var grensesetting og coaching. Dette er temaer som bydelsmødrene har lært om på grunnutdannelsen, men det er greit å friske opp den kunnskapen med jevne mellomrom. Anne-Grete Bjørlo fra LINK Oslo snakket om selvhjelp i møte med meg selv og andre, hvor det å sette grenser er den viktigste metoden for å ivareta og hjelpe seg selv. Ine fra Bydelsmødre sentralt snakket om de coachingmetodene bydelsmødrene har lært om på grunnutdannelsen; samtalens ramme, aktiv lytting og åpne spørsmål. 

Vi har dessverre ikke opptak av dette webinaret

Klikk her for å se Anne-Gretes presentasjon 

 Klikk her for å se Ines presentasjon 

Webinar torsdag 27. august

Prosjektleder Rita Weum fra Aldring og Helse fortalte om aldring og demens, og vi diskuterte hvordan vi kan ta vare på de eldre uten å utsette dem for koronasmitte. Rita er prosjektleder for prosjektet Kommunikasjonstiltak om Covid-19 situasjonen for eldre med innvandrerbakgrunn, som Bydelsmødre Norge er en del av.

Klikk her for å se opptak av hele webinaret ​ 

Klikk her for å se Rita Weums presentasjon 

Webinar torsdag 3. september

Else Støring fra Kreftforeningen og Birgit Engesæter fra Kreftregisteret fortalte om hva kreft er, forebygging og behandling av kreft, kreft og korona og Livmorhalsprogrammet og #sjekkdeg-kampanjen.

Klikk her for å se opptak av hele webinaret ​ 

Klikk her for å se se Birgit Engesæters presentasjon «Livmorhalsprøve? Hva, hvorfor, hvem?»  

Klikk her for å se Else Størings presentasjon «Hva er kreft?»  

Webinar torsdag 19. november

Vi møtte tre representanter for UDI som kunne svare på spørsmål fra bydelsmødrene. Seksjonssjef og veiledningsleder Stian Molvik holdt et innlegg om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise. Etterpå ble det mulighet for å stille spørsmål om alt man lurte på, da også én fra oppholdsavdelingen og en fra asylavdelingen var tilstede for å svare. 

Klikk her for å se opptak av hele webinaret

Klikk her for å se Stian Molviks presentasjon