Disse jobber vi med:

Oslo kommune

Oslo kommune er gjennom sine bydeler svært viktige i etableringen av nye grupper, i Bydelsmødres grunnutdannelse, og i å formidle det tilbudet vi tilbyr. Velferdsetaten gjør det mulig å drive og videreutvikle Bydelsmødre-innsats i Oslo kommune gjennom tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet. Vi takker for støtten og samarbeidet om å gi innbyggerne i Oslo gode levekår.

Redd Barna

Redd Barna Redd Barna har vært en viktig samarbeidspartner for Bydelsmødre. Deres bidrag har vært essensielt for oppstarten av Bydelsmødre i Norge. I tillegg har Redd Barna vært en viktig sparringspartner når det gjelder utvikling og organisering.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) har vært en viktig samarbeidspartner fra Bydelsmødre igangsatte innsatsen som et pilotprosjekt i Bydel Alna i 2015. Det var ExtraStiftelsen som finansierte pilotprosjektet, og de har bidratt med prosjektmidler også etter dette. I 2018 var Bydelsmødre nominert til stiftelsens helsepris, og fikk mulighet til å presentere arbeidet på frivillighetens dag. Vi takker for bidrag og annen støtte.

Likestillingssenteret KUN

Siden 2019 har Bydelsmødre Norge i samarbeid med Likestillingssenteret KUN tilpasset konseptet til kommuner utenfor Oslo - både store og små. Vi etablerer nå Bydelsmødre-innsats i flere nye kommuner i Norge. Vi takker KUN for det gode samarbeidet med å spre Bydelsmødres modell for brobygging og inkludering til nye deler av landet.

Diakonhjemmet

Diakonhjemmet har vært en samarbeidspartner siden 2020. Vi samarbeider med Diakonhjemmet Omsorg om prosjektet "Bydelsmødre på sykehjem" som starter sommeren 2021 og løper over tre år. Prosjektet skal blant annet bidra til økt livskvalitet for demenspasienter og kompetanseutveksling mellom frivillige minoritetskvinner og helsepersonell.

Batteriet Oslo

I 2023 inngikk vi i et verdifullt samarbeid med Batteriet i Oslo om å utvikle et lederkurs for bydelsmødrene. Kurset er fundamentert på Bydelsmødrenes seks kjerneverdier og støttet av kunnskapen fra Batteriet. Målet med kurset er å inspirere og ruste Bydelsmødrene til å lede, motivere, og skape samhørighet i sine grupper. Det gir konkrete verktøy for å takle utfordringer og skaper meningsfulle og inkluderende månedsmøter. Kurset skal i førsteomgang tilbys til alle ledere og nestledere i bydelsmødre foreningene.

Våre kommuner:

Nordre Follo

Melhus

Klepp

Bydelstjenester:

I tillegg vil vi sende en stor takk til:

Skolehelsetjenesten, Åpne Barnehager i Oslo, Helstestasjoner i Oslo, Frivilligsentralen, Link Oslo, NKS, Frisk liv og mestring, Områdeløft Haugerud, Områdeløft Lindeberg, Groruddalssatsningen, Blåkors, Grastangen skole, Oslo Frivilligsentraler. Osloskolen, Furuset skole, Haugerud IF, Folkehelseinstituttet.

Statlige tjenester

UDI, FHI, Bufdir, Helseetaten NAV

Også en stor takk til: 

Selvhjelp Norge, LINK Oslo, Mental Helse, Scheiblers legat, Granstangen skole, OXLO, Fubiak